Opłacalność Lokaty Strukturyzowanej

Lokata strukturyzowana zazwyczaj jest lokatą długoterminową (od 2 do 4 lat). Składa się z połączenia części typowo oszczędnościowej, w której lokujemy większą część naszego kapitału oraz instrumentów inwestycyjnych o podwyższonym ryzyku, na który przeznaczamy mniejszą część . Bezpieczna część inwestycji jest odpowiedzialna za zabezpieczenia kapitału klienta przed większą stratą Część inwestycyjna posiadająca duże ryzyko ma za zadanie wygenerować zyski.729163_69445788

Najważniejsze cechy lokaty strukturyzowanej to:

  • ochrona kapitału- bank określa jaki procent kapitału jest gwarantowany po zakończeniu inwestowania,
  • ściśle określone formuły dotyczące wyliczania zysku,
  • czas trwania inwestycji.

Dzięki lokacie strukturyzowanej nie jeden klient dużo zyskał oraz nie jeden stracił. Wszystko oczywiście zależy od wielu czynników, z którymi mamy do czynienia w trakcie inwestowania. Warto przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań rozważyć dane historyczne oraz postarać się określić okoliczności, które mogą wystąpić w przyszłości.