Wniosek o wpis w księdze wieczystej – co warto wiedzieć

Pisanie wniosku o wpis do księgi wieczystej

Wpis do księgi wieczystej wymaga wielu formalności do załatwienia. Wypełnienie wszystkich dokumentów i złożenie odpowiedniego wniosku to poświęcenie kilku godzin. Może warto rozważyć skorzystanie z usług kancelarii notarialnej?

Księga wieczysta to ogólnodostępny publiczny rejestr, w którym można znaleźć stan prawny nieruchomości. Zainteresowanym osobom pozwala na znalezienie informacji o tym jakie prawa przysługują konkretnej nieruchomości. To najważniejszy dokument dotyczący prawa domów i mieszkań. Zawarte są w niej dane dotyczące nazwiska właściciela, adresu nieruchomości, a także jej metrażu i przeznaczenia. W księdze wieczystej można znaleźć także informacje dotyczące kredytów hipotecznych. Składa się z czterech podstawowych działów.

Do księgi wieczystej należy zajrzeć przede wszystkim przed zawarciem jakiejkolwiek umowy dotyczącej zakupu nieruchomości – to jedyny sposób na upewnienie się, że transakcja przebiegnie bez większych niespodzianek. Wgląd do wpisów księgi wieczystej jest jawny i dostępny dla każdego. Przejrzenie dokumentu jest możliwe w sądzie wieczystoksięgowym.

Istnieją jednak akta, które nie są objęte zasadą pełnej jawności. Znajdują się tam wszystkie dokumenty i pisma, które stanowią podstawę wpisu do księgi wieczystej.

Księgi wieczyste mieszkań

Co warto wiedzieć?

Zanim jednak dokonamy wpisu do księgi wieczystej, warto wiedzieć o niej kilka podstawowych rzeczy.

Sam proces wpisu do księgi wieczystej został uregulowany w kodeksie postępowania cywilnego. To, czy musimy złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej zależy od kilku sytuacji. Na pewno musi się to odbyć w celu uaktualnienia istniejącej już księgi wieczystej lub nabycia spadku czy nieruchomości. Złożenie wniosku jest także wymagane w sytuacji podziału nieruchomości lub zamknięcia samej księgi wieczystej. Również zaciągnięcie kredytu hipotetycznego wymaga odpowiedniego sprostowania w księdze. W przypadku otrzymania spadku konieczne jest zawiadomienie sądu wieczystoksięgowego.

Jak złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej? – przebieg procesu

Wniosek można złożyć do sądu wieczystoksięgowego jedynie na piśmie, za pomocą urzędowego formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wzór wniosku znajduje się także w wydziałach ksiąg wieczystych w sądach rejonowych. Po wydrukowaniu dwustronnie formularza należy go uzupełnić, a następnie w kasie sądu dokonać opłaty ustalonej w ustawie.

W zależności od sytuacji zmuszającej nas do dokonania wpisu do księgi wieczystej, istotne jest załączenie dodatkowej dokumentacji. Powinny to być dokumenty stanowiące podstawę wpisu – orzeczenia sądu, akty notarialne. Oprócz tego istotne mogą również okazać się takie dokumenty jak: wypis z rejestru gruntów, pisemne poświadczenie stanowiące dowód, iż nieruchomość stała się naszą własnością, wyrysy z mapy ewidencyjnej oraz dowód wniesienia odpowiedniej opłaty skarbowej.

W dalszej kolejności wniosek jest rozpatrywany przez pracowników sądów. Oczywiście w razie wątpliwości lub problemów związanych z wypełnieniem dokumentacji warto skontaktować się z kancelarią notarialną w celu ich rozwiania.

Młoda para pisze wniosek o wpis do ksiąg wieczystych

Kto może złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Wbrew pozorom nie każdy może złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej. Na pewno może zrobić to właściciel nieruchomości lub osoba, której prawo powinno się w księdze znaleźć. Każdy właściciel musi złożyć taki wniosek.

Od lipca 2016 roku wniosek o wpis do księgi wieczystej może składać również notariusz. Jest to spore ułatwienie, gdyż możliwość skorzystania z pomocy specjalisty daje pewność, że wszystkie formalności zostały dopełnione.

Kto może dokonać wpisu do księgi wieczystej?

W większości przypadków wpisu do księgi wieczystej może dokonać notariusz. Odbywa się to często tego samego dnia, co zwyczajna czynność notarialna. W sytuacjach postępowania nieprocesowego, na podstawie złożonych wniosków i tylko z urzędy – wpisu może dokonać Sąd Wieczystoksięgowy. W tym przypadku dokonuje tego referendarz sądowy lub sędzia.

Z racji tego, że wpis do księgi wieczystej podlega kontroli instancyjnej, wnioskodawcy, w razie oddalenia wniosku, mogą złożyć apelację do sądu okręgowego.

mieszkanie wpisywane do księgi wieczystej

Wpis do księgi wieczystej – dodatkowe informacje

Zanim zostaniemy zmuszeni do złożenia wniosku o wpis, warto skorzystać z usług kancelarii notarialnej, która pomoże w dopełnieniu wszystkich formalności. Składanie wniosku o wpis do księgi wieczystej oferuje Kancelaria Notarialna Katowice.  W tym przypadku będziemy mogli być spokojni, że nie pojawią się żadne błędy prawne oraz dodatkowe opłaty.