Nowe życie dla samochodu – recykling złomu

Pojazd do złomowania - inwestycja w środowisko

Sposoby pozyskiwania materiałów:

 1. Rozdrabnianie pozostałości pojazdu po wstępnym osuszeniu z płynów i demontażu aku­mulatora, przez strzępiarki. Rozdrobnione materiały są segregowane automatyczne na trzy frakcje:

  • złom metalowy żelazny, tzw. złom magnetycznye,

  • złom metali nieżelaznych, tzw. złom niemagnetyczny,

  • materiały niemetalowe tzw. frakcja lekka, która składa się z tworzyw sztucznych, gumy, szkła.

 2. Rozdrabnianie dwuetapowe (osuszenie i usunięcie akumulatora jw.):

 • najpierw: z pojazdów demontowane są części i zespoły w celu dalszej sprzedaży,

 • następnie: pozostałości pojazdu są poddawane tak, jak w sposobie pierwszym, strzępieniu w celu odzyskania metali i innych materiałów

Materiały z demontażu

 1. Materiały płynne (oleje, płyny chłodnicze i czyszczące, paliwa)

 2. Złom metalowy (metale żelazne i nieżelazne)

 3. Gumy i tworzywa sztuczne

 4. Tekstylia na bazie włókien naturalnych

 5. Szkło

Złomowanie samochodu

Złom metalowy (metale żelazne)

Złom metalowy „magnetyczny”, czyli stale:

 1. węglowe: blachy karoseryjne, elementy konstrukcji pojazdu, ramy siedzisk itp.

 2. stopowe:

 • chromowe odporne na korozję: wycieraczki, sprężyny, filtry paliwa, obejmy zaciskowe termostatów, tłumików i innych elementów układu wydechowego, elementów podu­szek powietrznych, okucia pasów bezpieczeństwa, elementów zamków drzwi, kołpa­ków kół, elementów ozdobnych karoserii),

 • chromowo-niklowo-molibdenowe, odporne na korozję: układy wydechowe – narażone na wysoką temperaturę,

 • zaworowe: zawory wlotowe i wylotowe silnika

Złom metalowy (metale nieżelazne)

Złom metalowy „niemagnetyczny”, czyli metale nieżelazne – tzw. metale kolorowe:

 • stopy aluminium (głowice, bloki, tłoki, korpusy, elementy karoserii, elementy układu kie­rowniczego, felgi, pokrywy i wiele innych detali),

 • stopy magnezu (koła kierownicy, elementy siedzeń, pokrywy rozrządu, różne korpusy i wsporniki),

 • miedź (przewody elektryczne),

 • ołów i jego stopy (akumulatory i końcówki przewodów elektrycznych podłączanych do akumulatora),

 • cynk (zabezpieczenie przeciwkorozyjne blach karoseryjnych).

Gumy i tworzywa sztuczne

W samochodzie znajduje się średnio ok. 100 – 150 kg tworzyw sztucznych. Łącznie w samo­chodzie znajdzje się ok. 50 kg gumy i tworzyw gumopodobnych, w tym ok. 40 kg ogumienie. Zamierzacie dowiedzieć się więcej na temat tego w jaki sposób samochodu poddawane są kasacji oraz co się z tym wiąże?

Gumy i materiały gumopodobne

Opony stanowią ok. 66% gumy w samochodzie. Zużyte opony ze względu na swą ilość i trwa­łość (nie ulegają zupełnej degradacji w środowisku naturalnym nawet przez 100 lat) stanowią odpad uciążliwy i zostały zakwalifikowane do kate­gorii odpadów, które powinny być wyko­rzystywane przemysłowo. W odpadach gumowych trafiających na składowiska komunalne dominują właśnie opony i dęt-ki, a nadto przewody, uszczelki, elementy zawieszenia, paski klinowe (a także obuwie i taśmy transportowe).