Jak zdobyć kontrakty rządowe? Praktyczne wskazówki dla małych i średnich przedsiębiorstw

kontrakt

Przetargi rządowe to świetne rozwiązanie także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pozwalają one zdobyć stabilne oraz atrakcyjne zlecenia, które bardzo często są bardzo opłacalne. Mimo że wydaje się, że są one zarezerwowane tylko dla dużych firm, to także sektor MŚP może na nich skorzystać. Warto dowiedzieć się, czym dokładnie są przetargi rządowe oraz w jaki sposób przebiegają.

Czym są przetargi rządowe?

Przetargi rządowe, inaczej kontrakty lub zamówienia publiczne, to procedury polegające na zawieraniu umów między zamawiającym a wykonawcą. Zamawiającym może być administracja rządowa lub jednostka samorządu terytorialnego. Wykonawcą jest z kolei podmiot oferujący usługi, dostawy lub roboty budowlane. Kontrakty rządowe stanowią bardzo istotną część gospodarki, gdyż w Polsce na ten cel przypada co najmniej 10% PKB.

Głównym celem przetargu jest więc wyłonienie podmiotu, który zaoferuje najlepszą ofertę. Musi ona oczywiście spełniać wymogi określone w ogłoszeniu przetargowym. Dla przedsiębiorców także tych z sektora MŚP, udział w takich przetargach pozwala uzyskać kontrakty zapewniające szansę na rozwój oraz zdobycie przewagi nad konkurencją, co ma kluczowe znaczenie w tym sektorze. 

Najważniejsze zasady zamówień publicznych

Zasady, które muszą spełniać zamówienia publiczne, to przede wszystkim:

  • zasada uczciwej konkurencji – postępowanie musi być przeprowadzone zgodnie z prawem, aby ograniczyć monopol, dlatego jest to doskonała okazja także dla małych i średnich przedsiębiorstw,
  • zasada równości – zamawiający nie może faworyzować żadnego podmiotu, dlatego każdy z nich ma takie same szanse,
  •  zasada obiektywizmu i bezstronności – w przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty w żaden sposób związane z wykonawcą,
  •  zasada jawności – oznacza, że wszystkie dokumenty związane z konkretnym zamówieniem publicznym muszą być jawne dla opinii publicznej.

Pozostałe zasady dotyczą efektywności, przejrzystości oraz tego, że przetarg musi być prowadzony w języku polskim. 

kontrakt

Z jakich programów wsparcia mogą skorzystać MŚP?

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z wielu programów wsparcia, które mogą być pomocne również w ubieganiu się o prawo do zamówień publicznych. Jednym z nich jest program „Innowacyjna Gospodarka”. Umożliwia ona pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej, które można przeznaczyć na rozwój i wdrożenie innowacji. Mogą one skutecznie przyczynić się do sukcesu i wygrania przetargu na kontrakty rządowe. 

Korzystnym rozwiązaniem są także różnego rodzaju pożyczki z funduszy unijnych, udzielane na preferencyjnych warunkach właśnie MŚP. Pozyskane środki mogą być wykorzystane na rozwój firmy, zakup niezbędnych sprzętów i maszyn, wdrożenie nowoczesnych technologii, które mogą być pomocne w zdobyciu kontraktu rządowego.

Jak przebiega proces zdobywania kontraktów rządowych?

W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi znaleźć ogłoszenie o przetargu, którym jest zainteresowany. Niezbędne jest dokładne zweryfikowanie wszystkich wymagań. Jeśli firma spełnia wskazane założenia, to może przystąpić do przetargu.

Kolejnym etapem jest przygotowanie oferty. Termin na jej opracowanie zależy od rodzaju zamówienia, a także kwoty kontraktu. Najczęściej jednak nie ma to zbyt dużo czasu. Jest to bardzo ważny dla przedsiębiorcy etap, od którego zależy jego sukces. W ofercie należy zawrzeć np. innowacyjne rozwiązania technologiczne, a także dokładne wyliczenie wszystkich kosztów. Tylko wtedy oferta będzie miała szansę konkurować z pozostałymi. Do oferty należy złożyć także niezbędne dokumenty. 

Wykonawca analizuje wszystkie zebrane oferty i wybiera tą, która jest dla niego najkorzystniejsza. Dla przedsiębiorcy, który wygrał, jest to duży sukces. Musi jednak dostarczyć dokumentację udowadniającą, że będzie w stanie wykonać zlecenie. Do tego momentu wybór wykonawcy jest tylko tymczasowy. Po ich dostarczeniu zostaje zawarta umowa.

Ostatnim etapem jest wywiązanie się z umowy, czyli wykonanie zamówionego zlecenia. Musi być ono przeprowadzone zgodnie z ofertą. Po wykonanej pracy wykonawca może wystawić referencje, które znacząco wpływają na wiarygodność oraz popularność firmy. Taki dokument może znacząco zwiększyć przewagę konkurencyjną, zwłaszcza na lokalnym rynku.

Udział w przetargach na zamówienia publiczne jest możliwy również dla małych i średnich przedsiębiorstw. Trzeba jednak się do tego dobrze przygotować.