Dom energooszczędny – jakie wymogi musi spełniać projekt?

dom energooszczędny projekt

Obecnie coraz większą popularnością cieszy się budowa nowoczesnych i energooszczędnych domów. Stosowanie rozwiązań takich jak np. panele fotowoltaiczne, pozwala uniezależnić się od publicznych sieci energetycznych oraz zaoszczędzić sporo pieniędzy na utrzymaniu obiektu.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że energooszczędne domy przyczyniają się do lepszej ochrony środowiska poprzez znacznie mniejsze użycie energii potrzebnej np. na ogrzewanie. Jednak nie każdy budynek, który korzysta z ekologicznych rozwiązań, może zostać uznany za dom energooszczędny. Ten typ budynku przysługuje jedynie nieruchomościom, które spełniają złożone normy.

Wymogi odnośnie budowy domów energooszczędnych

To, czy nieruchomość zostanie zakwalifikowana jako energooszczędna czy nie, wynika głównie z obowiązujących przepisów prawnych oraz norm ustawowych. Spełnienie wymagań określonych prawnie nie niezwykle trudne, lecz jest podstawą do uznania budynku jako spełniający zasady budownictwa energooszczędnego. W przypadku uzyskania tego typu certyfikatu, właściciel obiektu może wnioskować o dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w celu jego budowy. 

Już na etapie projektu budynku należy uwzględnić niemalże wszystkie rozwiązania oraz wymogi dotyczące budowy obiektu w sposób energooszczędny. Przede wszystkim ustala się jak wiele energii będzie zużywane do wytworzenia ciepła wewnątrz pomieszczeń. Ważna jest także struktura, kształt oraz położenie domu. Bardzo często obiekty porównywane są do już wybudowanych, które spełniają wszelkie wyśrubowane normy prawne.

energooszczędny projekt domu

Według przepisów, dom może zostać uznany za energooszczędny, jeśli jego cele grzewcze nie przekraczają więcej niż 128 kWh/m^2 na rok. Tego typu dane mówią, że energooszczędne domu zużywają praktycznie 1/5 mniej energii, która wykorzystywana jest do ogrzewania tradycyjnego budownictwa. 

Aby nieruchomość została uznana za energooszczędną należy także zamontować w niej specjalistyczny system wentylacji mechanicznej. Wszystkie domy tego typu muszą być w nią wyposażone, ponieważ odpowiada ona za odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. Warto wiedzieć, że obecnie bryła budynku energooszczędnego nie jest narzucona prawnie, lecz jej kształt ma bezpośrednio wpływ na to jak dobrze budynek będzie radzić sobie z oszczędzaniem energii i minimalizacją kosztów utrzymania. W budownictwie energooszczędnym stawia się przede wszystkim na proste formy, które pozwalają na uniknięcie strat ciepła.  

Bardzo ważny jest także rozkład pomieszczeń, który ma ogromny wpływ na zużycie energii potrzebnej np. do ogrzewania. Już na etapie projektowania, nieruchomość powinna być podzielona na odpowiednie pokoje. Pokój dzienny powinien znajdować się od strony południowej, a garaż i sypialnie od północnej. Pozwala to na odpowiednie rozgraniczenie stref termicznych w budynku.

Co jest ważne podczas budowy domu energooszczędnego?

Ten typ domu to także nowoczesne systemy ścian, dachów oraz podłóg. Te miejsca stykają się bezpośrednio z warunkami zewnętrznymi i muszą być wybudowane tak, aby zapewniały jak najlepszą termoizolację. Przenikanie ciepła i zimna przez ściany to jeden z najważniejszych elementów, na który należy zwrócić uwagę już na etapie projektowania danego obiektu. Ma to bezpośredni wpływ na komfort użytkowania energooszczędnego domu.

Warto wiedzieć, że od 2021 roku wszystkie nowoczesne domu muszą być projektowane i budowane w oparciu o ideę energooszczędności. Aby spełniły jednak one wymagające normy, należy już na etapie projektowania określić odpowiednie rozmieszczenie pomieszczeń oraz zastosowanie materiałów, które w jak najlepszym stopniu pozwolą na odpowiednią termoizolację całego obiektu.

Ważny jest także system wentylacji, który będzie zamontowany, ponieważ tylko wtedy dom może uzyskać miano energooszczędnego. Uzyskanie takiego statusu jest bardzo ważne, ponieważ daje możliwość uzyskania licznych dotacji na budowę obiektu mieszkalnego.

Niestety, uzyskanie certyfikatu energooszczędności jest stosunkowo trudne. Aby znacznie ułatwić ten proces, warto decydować się na współpracę z profesjonalnymi firmami projektowymi, które zajmują się tego typu przedsięwzięciami. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest budowanie nowoczesnych, energooszczędnych domów, ponieważ przyczynia się to bezpośrednio do poprawy jakości życia człowieka oraz zwiększenia poziomu ekologii otoczenia. W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest uzyskanie certyfikatu energooszczędności, który mówi, że dom jest w pełni ekologiczny oraz utrzymany w idei dbania o środowisko naturalne.