Rynek nieruchomości a finanse

Jak kupić mieszkanie bez kredytu

Ponad połowa globalnego majątku ulokowana jest w tym sektorze gospodarki jakim są nieruchomości, a w Polsce do 2003 roku nieruchomości stanowiły dwie trzecie całego majątku. Nic w tym dziwnego – zakup działki, domu, mieszkania czy też budowa obiektów na cele publiczne czy działalność handlową wiąże się niemałymi kosztami. Źródła finansowania nieruchomości w Polsce są różne i zależą nie tylko od możliwości i predyspozycji inwestora, ale także od wielkości inwestycji i jej celu realizacji.

Rzecz jasna, najlepszym rozwiązaniem jest nieruchomość z kapitałem własnym, co daje inwestorowi niezależność i brak zobowiązań, jednak jeśli nie posiadamy własnych oszczędności również możemy stać się właścicielami nieruchomości. Finansowanie mieszkań i domów przez banki jest obecnie bardzo popularne. Coraz więcej osób korzysta z długoterminowych kredytów hipotecznych na zakup domu czy mieszkania, ale istnieje również możliwość uzyskania kredytu na zakup nieruchomości komercyjnej. Jeśli natomiast marzy nam się dom w Grecji czy innym kraju, w polskich bankach nie uzyskamy co prawda kredytu hipotecznego, ale dostępne są pożyczki na nieruchomość za granicą.

Nowe mieszkania

Właścicielami nieruchomości stajemy się jednak nie tylko poprzez zakup działki czy budowę lokalu, ale także dzięki spadkom, np. w przypadku dziedziczenia nieruchomości rolnych. Niestety będąc już posiadaczami nieruchomości, w pewnych sytuacjach możemy również naszą własność stracić, np. na skutek wykupu posiadłości na cele publiczne. Władze jednostek terytorialnych mogą wystąpić z wnioskiem o wywłaszczenie posiadłości, jednak w takiej sytuacji dotychczasowemu właścicielowi należy się odszkodowanie lub nieruchomość zamienna o wartości nie mniejszej niż nieruchomość utracona przez wywłaszczenie. W takich sytuacjach niezwykle przydatna staje się wycena nieruchomości, której dokonuje rzeczoznawca majątkowy.

Finansowanie mieszkań i domów przez banki

Oczywisty wydaje się fakt, iż najlepiej inwestować jest w nieruchomości za własne oszczędności, dzięki czemu nie ponosimy dodatkowych kosztów związanych z kredytem bankowym. Jeśli jednak nie posiadamy na rachunku sum, pozwalających na zakup mieszkania czy budowę domu, możemy skorzystać z kredytu hipotecznego. Obecnie wszystkie banki w Polsce udzielają kredytów na finansowanie zakupu mieszkań, domów i działek budowlanych.

Aby uzyskać kredyt hipoteczny w banku, należy spełniać szereg wymogów – przede wszystkim należy posiadać zdolność kredytową, którą banki obliczają na podstawie dokumentów świadczących o dochodach inwestora. Ponadto należy złożyć do banku takie dokumenty jak umowa przedwstępna ze zbywcą, jeśli chodzi o zakup mieszkania, odpis z księgi wieczystej nieruchomości, w przypadku finansowania z kredytu remontu – kosztorys, harmonogram prac i pozwolenie na budowę, jeśli przewidziane prace wymagają takiego pozwolenia. W przypadku Spółdzielczego Własnościowego Prawa do Lokalu jest także potrzebne zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości w opłatach czynszowych oraz o prawie przysługującym do lokalu oraz braku przeszkód do założenia księgi wieczystej dla tej nieruchomości. W przypadku natomiast, gdy przedmiotem zabezpieczenia kredytu jest dom, potrzebny jest wypis i wyrys z rejestru gruntów działki, ponadto zaświadczenie o kwocie kredytu pozostającej do spłaty oraz operat szacunkowy.

Największy udział w finansowaniu nieruchomości mają banki uniwersalne, finansujące klientów indywidualnych i instytucjonalnych, również deweloperów. Poza tym banki spółdzielcze finansują nieruchomości nabywane i wznoszone przez klientów indywidualnych. Istnieją również banki specjalistyczne, które zajmują się wyłącznie finansowaniem nieruchomości, w specyficzny sposób pozyskując źródła własnego finansowania poprzez emisję listów zastawnych – są to banki hipoteczne.