Kosztorysowanie w budownictwie – dlaczego jest tak ważne?

Kosztorysowanie budowy

Właściwe na każdym etapie prac budowalnych sporządzane są kosztorysy. Mają one duże znaczenie, gdyż dzięki temu można określać postęp prac, można dokładnie lun w przybliżeniu oszacować, ile będzie wynosić taka inwestycja. Dlatego tak ważne jest, by kosztorysy były sporządzane dokładnie, precyzyjnie, ze znajomością tematu. Tego typu pracami, jak kosztorysowanie, zajmują się inżynierowie budownictwa lub architektury, ewentualnie pokrewnych kierunków.

Dokumenty związane z kosztorysem

Tutaj liczy się umiejętność dokonywania wszystkich tych obliczeń i ujmowania ich w stosowanych raportach, w dokumentacji zwanej właśnie kosztorysem. Kosztorysy mogą mieć różny charakter. Mogą być bardziej czy mniej szczegółowe. Mogą mieć też rozmaite przeznaczenie. Dlatego w summie kosztorysowanie to odrębna działalność, której podejmują się profesjonaliści, mający w tym zakresie duże doświadczenie. Obecnie sporządzenie kosztorysów jest nieco łatwiejsze, gdyż wykonuje się je z użyciem specjalnych programów. By móc korzystać z takich programów komputerowych, do kosztorysowania, należy najczęściej ukończyć stosowne szkolenie czy kurs, oferowane przez osoby, firmy, które są dystrybutorami czy autorami takich projektów. Dlatego dzięki temu można odpowiednio przygotować się do sporządzania takich dokumentów. Kosztorysy to po prostu część dokumentacji budowlanej, tyle że dotycząca ściśle spraw związanych z jej kosztami. Jak wiadomo, inwestycje budowlane, niezależnie od ich charakteru, są dość złożone i skomplikowane, wieloetapowe. Dlatego by się w tym nie pogubić, trzeba tworzyć na poszczególnych etapach takie kosztorysy – polecamy skorzystać z obsługi profesjonalnej firmy jeśli chcecie przeprowadzić profesjonalny kosztorys. Mogą mieć one rozmaity charakter, też w zależności od tego, jakie mają przeznaczenie czy na jakim etapie budowy są wykonywane.

Jak wygląda kosztorys budowlany?

Kiedy przygotowuje się kosztorys budowlany?

Kosztorys inwestorski przygotowuje się na zlecenie danego inwestora, który się chce zorientować w kosztach, jakich może się podziewać. Tutaj jest to bardzo ważne gdyż pozwala określić, czy faktycznie takie zadanie się mu opłaca się czy będzie mógł on taką inwestycję sfinalizować. Inny kosztorys to kosztorys wykonany w przypadku przetargów, ofertowy. Tutaj to wykonawca go sporządza. By przedstawić jako część oferty. Dzięki temu można porównać inne oferty, więc można określić dokładnie, czego się można spodziewać, która oferta jest w danej sytuacji najlepszym wyborem dla danej osoby. Dalej jest to kosztorys powykonawczy. Pozwala on się zorientować ile w praktyce to wszystko kosztowało. Tutaj faktycznie jest to najbardziej wiarygodne źródło, bo generalnie wykonanie pełnego i bardzo zbliżonego do rzeczywistości kosztorysu może być naprawdę trudne, z tego względu, że te koszty mogą się na różnych etapach budowy zmieniać, poza tym na ogół inwestycje trwają nawet po kilka lat, więc w tym czasie te ceny się oczywiście zmieniają. To właśnie dlatego szacowanie kosztów budowy nigdy nie jest w sumie takie proste i łatwe do wykonania. Trzeba liczyć się z pomyłkami i mieć świadomość, że margines błędu jest dość spory, w zależności od specyfiki danej inwestycji, więc ma to znaczenie.