Architekt a inwestycje

Każda budowa to poważne wyzwanie. Wymaga nakładu wielu środków finansowych. Nie ma możliwości ruszenia z projektem bez pozwoleń na rozpoczęcie prac. Konieczny jest zakup odpowiednich materiałów dostosowanych do powstającego budynku. Wielu specjalistów bierze udział we wznoszeniu budowli. Niezależnie od jej typu, zakres prac jest ogromny. Zanim jednak budowa rozpocznie się potrzebny jest szczegółowy projekt. Musi uwzględniać wszelkie przepisy budowlane, budynek musi być funkcjonalny. Wszystkimi pracami projektowymi zajmuje się architekt. Zakres jego obowiązków jest duży, dlatego też w przypadku dużych inwestycji kilku architektów zajmuje się projektem.

Kim jest i czym się zajmuje architekt?

Architekt zajmuje się wykonaniem projektu przyszłej budowli oraz czuwa nad etapami jej powstawania. Dysponuje dokładną wiedzą z zakresu budownictwa, ma dobre rozeznanie w materiałach budowlanych. Jego zadaniem jest też wykonywanie wizualizacji przyszłych obiektów za pomocą programów komputerowych. Architekt podejmuje się wykonania projektu dostosowanego do oczekiwań klientów. Dokładnie analizuje wymogi przestrzenne i funkcjonalne oraz spodziewane koszty budowy. Przeprowadza również badania wykonalności projektu. Kolejne zadanie architekta to zaprojektowanie otoczenia budynku. Przygotowuje szczegółowe szkice jak również dokładne modele. Do jego obowiązków zalicza się również zaplanowanie prac budowlanych, koordynacja i zarządzanie powstawaniem budynku. Ważną funkcją architekta jest zawieranie umów budowlanych w imieniu klientów. Pomaga w sprawdzaniu i powstawaniu umowy na budowę. Do grona architektów zalicza się również urbanistów, ruralistów, czyli projektantów terenów wiejskich, architektów krajobrazu i wnętrz.

architektura

Jak rozpoznać dobrego architekta?

Każda inwestycja budowlana wymaga poniesienia dużych kosztów. W związku z tym praca w sferze projektowej musi być najwyższej, jakości przygotowana przez dobrego architekta. Po czym można go rozpoznać? Po pierwsze architekt musi mieć ukończone studia na kierunku architektura i urbanistyka na politechnice. Studia na kierunku architektury wymagają predyspozycji w pracach technicznych i plastycznych. Ważna jest też umiejętność wykonywania perfekcyjnych rysunków. Dyplom ukończenia studiów nie pozwala na podjęcie samodzielnej pracy. Architekt musi odbyć trzyletnią praktykę zawodową. Po tym okresie architekt przystępuje do egzaminu, które daje mu możliwość zdobycia uprawnień pozwalających samodzielnie wykonywać zawód. Nie tylko uprawnienia charakteryzują dobrego architekta. Musi on również posiadać udokumentowane osiągnięcia i pozytywne referencje wystawione przez zadowolonych klientów.

Bardzo ważne zadania

Praca architekta stanowi bardzo ważny element każdej budowy. Bez dobrego projektu nie może być mowy o powstaniu jakiegokolwiek budynku. Architekta powinna cechować dobra znajomość branży budowlanej i umiejętność wizualizacji swoich pomysłów. Wymienione umiejętności nabywa poprzez studia i doskonali je w trakcie trzyletniej praktyki zawodowej. Przy wyborze architekta najważniejsze jest jego doświadczenie i udokumentowana współpraca z poprzednimi klientami.