Autostrada a Droga Ekspresowa – Różnice

Przedstawiamy podstawowe różnice pomiędzy autostradami a drogami ekspresowymi:

Autostrada Droga Szybkiego Ruchu
Szerokość pasów ruchu 3,75 m (3,50 m w terenie zabudowanym) 3,50 m (3,50 m na drodze jednojezdniowej o Vp=100 km/h)
prędkość projektowa 120 km/h, 100 km/h (80 km/h w terenie zurbanizowanym) 120 km/h, 100 km/h, (80 km/h, 70 km/h, 60 km/h w terenie zabudowanym)
maksymalna długość odcinka prostego 1500 m do 2000 m 1000 m do 2000 m
pochylenia podłużne do 4% do 8%
komunikacja miejska zakaz ruchu ruch dozwolony, wydzielone zatoki
skrzyżowania i węzły tylko węzły dopuszcza się skrzyżowania z drogami niższych klas (także ronda na końcu drogi ekspresowej)
odległości między węzłami powyżej 15 km
(powyżej 5 km w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta, wyjątkowo powyżej 3 km)
powyżej 5 km
(powyżej 3,5 km w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta, wyjątkowo jak dla GP – powyżej 1,5 km)
ogrodzenie tak nie

Pozostałe różnice dotyczą promieni łuków poziomych i pionowych. Także odmienne są szerokości poboczy, pasów rozdzielających i pasów awaryjnych.