Ważne adresy

Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
ul. Trębacka 4

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
ul. Długopolska 22
50-560 Wrocław

Giełda Papierów Wartościowych
Książęca 4

00-498 Warszawa

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

Polska Rada Biznesu
00 567 Warszawa
Al. Ujazdowskie 13
 
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.
ul. Książęca 6
00-498 Warszawa