Szkolenia wewnętrzne vs zewnętrzne w zakresie ISO 9001: Wybór optymalnego podejścia

szkolenie

Szkolenia ISO 9001 skierowane są do pracowników działów jakości i pracowników działów produkcyjnych. Służą przygotowaniu do skutecznego wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Uczestniczący w nich pracownicy zdobywają przygotowanie niezbędne do pełnienia roli audytorów wewnętrznych ISO 9001. Są w stanie wcześniej wykrywać zagrożenia i potencjalne sytuacje kryzysowe, które mogą utrudnić osiąganie postawionych celów. Można wyodrębnić dwa typy szkoleń ISO 9001 – wewnętrzne i zewnętrzne. Który z nich wybrać? 

Szkolenia wewnętrzne w zakresie ISO 9001

Wewnętrzne szkolenie ISO 9001 przeprowadzane jest przez przełożonego bądź innych pracowników firmy. Polega na przekazaniu posiadanej przez nich wiedzy z zakresu systemu zarządzania jakością bezpośrednio w miejscu wykonywania zadań. W jego trakcie pracownik ma styczność z realnymi problemami, z jakimi zmaga się dana firma. Szkolenia wewnętrzne często określane są treningiem poprzez pracę. 

Techniki wykorzystywane podczas szkoleń wewnętrznych ISO 9001

Wśród technik wykorzystywanych podczas szkoleń wewnętrznych ISO 9001 wymienić można przede wszystkim wzorowanie, instruowanie i powierzanie zadań zleconych. Powszechne są również zastępstwa oraz praktyki i staże, w trakcie których pracownicy uczą się poprzez wykonywanie określonych czynności. 

Zalety szkoleń wewnętrznych ISO 9001

Szkolenia wewnętrzne ISO 9001 przeprowadzane są w warunkach pozwalających na lepsze poznanie się pracowników. Poza przekazaniem wiedzy z zakresu systemu zarządzania jakością pełnią więc również funkcję teambuildingową. W wypadku szkoleń wewnętrznych łatwo jest ocenić ich efekty – zdobyte umiejętności mogą zostać natychmiast wykorzystane w praktyce. Istotną zaletą jest również dostosowanie programu szkolenia tak, by jak najlepiej adresował bieżące potrzeby danej firmy. 

Wady szkoleń wewnętrznych ISO 9001 

Główną wadą szkoleń wewnętrznych ISO 9001 jest ryzyko nieodpowiedniego przekazania informacji i wzorców. Wynika ono z faktu, iż przeprowadzająca szkolenie osoba nie zajmuje się tym na co dzień. Ze względu na skupianie się na problemach charakterystycznych dla danej firmy, uczestnicy szkolenia wewnętrznego ISO 9001 nie zdobywają wiedzy uniwersalnej, której posiadanie poprawia ich pozycję na rynku pracy. 

Szkolenia zewnętrzne w zakresie ISO 9001 

Kursy zewnętrzne w zakresie normy ISO 9001 organizowane są przez różnego rodzaju firmy szkoleniowe. Odbywają się one w ośrodkach szkoleniowych, poza siedzibą zamawiającej je firmy. Ich prowadzeniem zajmują się wykwalifikowani trenerzy i specjaliści z dziedziny systemu zarządzania jakością. Uczestnicy szkoleń zewnętrznych ISO 9001 pracują na abstrakcyjnych, uniwersalnych problemach mogących wystąpić w przedsiębiorstwie. 

Techniki wykorzystywane podczas szkoleń zewnętrznych ISO 9001 

Podczas szkoleń z ISO 9001 wykorzystywane są przede wszystkim takie techniki, jak: 

  • konferencje,
  • warsztaty,
  • wykłady,
  • seminaria,
  • studia przypadków. 

Często stosuje się również odgrywanie ról. 

Zalety szkoleń zewnętrznych ISO 9001

Szkolenia zewnętrzne ISO 9001, organizowane przez wykwalifikowane ośrodki szkoleniowe, mają wiele zalet. Pozwalają przede wszystkim uzyskać dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. W ich wypadku nie występuje ryzyko zakłóceń w pracy, a uczestnicy uzyskują możliwość refleksyjnego spojrzenia na wykonywane zadania. Szkolenia zewnętrzne przeprowadzane są przez doświadczonych specjalistów, proces przekazywania wiedzy i umiejętności jest więc na najwyższym poziomie i daje gwarancję osiągnięcia zadowalających efektów końcowych. 

szkolenie

Wady szkoleń zewnętrznych ISO 9001 

Mimo licznych zalet, szkolenia ISO 9001 mają także wady. Należą do nich: 

  • możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce dopiero po zakończeniu szkolenia, 
  • trudności w kompleksowej ocenie efektywności szkolenia, 
  • czasowe oderwanie pracowników od ich bieżących zadań,
  • wysokie koszty przeprowadzenia szkolenia, 
  • duże ryzyko nieadekwatności prezentowanych podczas szkolenia rozwiązań do realnych problemów przedsiębiorstwa. 

Jakie szkolenie w zakresie ISO 9001 wybrać?

Za wyborem szkolenia wewnętrznego przemawiają przede wszystkim możliwość dostosowania omawianych zagadnień do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa, szansa natychmiastowej aplikacji zdobytej wiedzy w praktyce oraz niższy koszt organizacji. Ze względu na  kompetencje trenerów, aktualność materiałów szkoleniowych, dostępność zasobów i ogólną zawartość merytoryczną warto jednak skorzystać z oferty profesjonalnych ośrodków szkoleniowych i zdecydować się na przeprowadzenie w firmie szkolenia zewnętrznego w zakresie ISO 9001.