Jak powinna wyglądać komunikacja między pracownikami jednej firmy

komunikacja z pracownikami

Komunikacja w firmie jest niezwykle istotna. To ona w dużej mierze warunkuje jakość i efektywność pracy. Poziom komunikacji między pracownikami firmy zależy od relacji między nimi. Dobre porozumiewanie się zespołu wymaga wielu starań i wysiłków. Nie jest to także zadanie, lecz raczej proces, o który należy stale dbać.

Skomplikowane powiązania komunikacyjne

Jak wiadomo, żadne relacje nie należą do spraw prostych. Tak samo to jest z koneksjami w firmie, gdzie to dodatkowo wszystko utrudnia istnienie pewnej hierarchii. Już samo zbiorowisko ludzi odznacza się zawsze różnorodnością osobowości i temperamentów. Przejawiające się różnice, okazują się bardzo wartościowe, choć na początku nie jest to dosyć jasne.

Zróżnicowanie wśród pracowników finalnie wspiera i ułatwia pracę, ponieważ wówczas każde indywiduum jest w stanie wnieść coś inspirującego. Jest to diament, który należy oszlifować. O czym nie wiedzą, niektórzy ludzie na stanowiskach kierowniczych. Transformacja relacji między pracownikami w firmie może doprowadzić do zaskakującej harmonii. Prawidłowa komunikacja wiązać się musi z naturalnością, dlatego wszelkie próby stłamszenia i ujednolicenia pracowników psują drzemiący w nich potencjał.

Szczególnym problemem jest także komunikacja między pracownikami a przełożonymi. Sam fakt zajmowania tak odmiennego stanowiska jest dużym wyzwaniem dla komunikacji. Praca nad relacjami w pracy, a co za tym idzie, dążenie do wypracowania prawidłowej komunikacji wymaga pewnej teoretycznej wiedzy.

Jeśli zamierza się nad czymś pracować, warto wiedzieć, dokąd się kroczy. Istotna jest świadomość, jak powinna wyglądać zdrowa komunikacja w firmie, tę wiedzę należy utrwalać i rozpowszechniać.

poprawa komunikacji w zespole

Istotną rolę w komunikacji zespołowej gra lider. To tak naprawdę od niego zależy sukces zespołu. Jeżeli lider chce skuteczne zarządzać zespołem oraz osiągać zadowalające wyniki, to powinien regularnie się szkolić. Tomasz Piotr Sidewicz, który jest zawodowym negocjatorem, oferuje szkolenia biznesowe, na które powinien zapisać się każdy lider.

Mądra komunikacja wewnętrzna

Zmotywowani i zadowoleni pracownicy wykonują swoje zadania lepiej i sprawniej. Dlatego istotne jest to, jak się oni czują w firmowej przestrzeni. Według badań satysfakcje pracowników w największym stopniu kształtuje firmowa atmosfera. Panujący w firmie klimat jest ściśle uzależniony od komunikacji między pracownikami. Z tego powodu dobra komunikacja wewnętrzna powinna stanowić jedną z priorytetowych celów firmy.

Dobra komunikacja nie jest jednostronna, to istotne kryterium. Pracownik musi dostawać wiele różnych informacji. Konieczne są informacje zwrotne, pracownik musi dostawać rzetelne i uczciwe wiadomości, dotyczące wykonywanych przez niego zadań. Żaden człowiek nie lubi robić rzeczy, które nie mają sensu, tak też wygląda sytuacja pracowników.

Informacja zwrotna pokazuje, że praca ma sens i wartość. Nadawane komunikaty nie mogą być wyłącznie negatywne, gdyż ciągłe słuchanie krytyki osłabia motywację pracownika. Otrzymywanie tylko negatywnych informacji doprowadzić może do załamania i zwolnienia. Właściwie wykonywana praca musi zostać zauważona i doceniona.

Nikt przecież nie czuje się dobrze tam, gdzie jest ignorowany. Dobra komunikacja wiąże się z zauważaniem szerokiego spektrum umiejętności i zaangażowania pracowników.

Proces ulepszania komunikacji wiąże się ze zbieraniem opinii wśród pracowników. Ludzie muszą mieć możliwość wyrażenia własnych trosk i wizji. Odebranie im mowy, równa się z zanegowaniem ich godności. Dlatego kolejną istotną kwestią jest szacunek międzyludzki. Jest on równoznaczny z utrzymaniem na porządku dziennym kultury osobistej. W firmie musi panować atmosfera poszanowania, każdego jako człowieka, ale także wszelkiej pracy jako wartości dodanej.

Krytyka naturalnie jest również częścią komunikacji w firmie, musi być ona właściwie wyważona i konstruktywna. Jakiekolwiek upomnienie dotyczyć musi niechcianego zachowania, a nie człowieka samego w sobie. Takie podejście sprawia, że pracownicy czują, że mogą coś poprawić i chętnie do tego dążą. Nie biorą tego osobiście, a więc nie cierpi na tym ich motywacja i zaangażowanie.