Formy prawne dla dużych firm – czym się cechują?

prowadzenie firmy

Jednym z ważniejszych etapów tworzenia własnej działalności gospodarczej jest określenie jej formy prawnej. To, która z nich zostanie wybrana ma znaczący wpływ nie tylko na koszty prowadzenia firmy, ale też w dużej mierze zmienia sposób jej rejestracji, formę opodatkowania, czy odpowiedzialność osobistą podatnika za zobowiązania firmy. Wybór jest obecnie dość duży, choć oczywiście nie każda z dostępnych opcji będzie odpowiadała dużej firmie. Spośród jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, przedstawiciele dużych firm muszą wybrać jedną, odpowiadającą ich założeniom i filozofii działania. Czym cechują się formy prawne dla dużych firm i korporacji?

Spółka jawna

Choć w biznesie słowo „spółka” kojarzone jest często ze spółką cywilną, w której to posiadający własne firmy przedsiębiorcy zawierają umowę i wspólnie odpowiadają za reprezentowanie spółki. W przeciwieństwie do niej jednak, spółka jawna jest rozwiązaniem znacznie łatwiejszym i bezpieczniejszym z prawnego punktu widzenia. Tu bowiem konieczne jest już zawarcie umowy spółki na piśmie oraz zarejestrowanie jej w KRS, a sama spółka posiada własny majątek i to on jest pierwszym, z którego regulowane są zobowiązania spółki. Jednocześnie, spółka jawna nie płaci podatku dochodowego, gdyż ten jest odprowadzany indywidualnie przez każdego ze wspólników. W zależności od przychodów firmy i poziomu skomplikowania jej dokumentacji, księgowość może być tu prowadzona zarówno w formie uproszczonej, czyli księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu, albo też w formie pełnej księgowości.

biznesman

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma działalności gospodarczej posiadająca osobowość prawną, wymagająca wniesienia kapitału zakładowego w wysokości 5 tysięcy złotych. Odpowiedzialność majątkowa wspólników tej specyficznej formy zostaje ograniczona do wysokości wniesionego wkładu kapitału do spółki. W tym przypadku prowadzenie pełnej księgowości, a więc składania sprawozdań finansowych czy uiszczanie podatku od wypłaconej dywidendy są już obowiązkowe. Spółka z.o.o. ma jednak wiele zalet – wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za zobowiązania spółki, sama spółka nie jest tożsama ze wspólnikami gdyż w świetle prawa stanowi zupełnie odrębny podmiot, a dzięki swojej specyfice umożliwia prowadzenie działalności na dużą skalę, przez co jest jedną z najpopularniejszych form prawnych dla dużych firm.

Spółka akcyjna

Zakładana przede wszystkim w przypadku firm planujących wejść na giełdę. Do jej założenia konieczny jest kapitał zakładowy, który wynosi aż 100 000 złotych i jest składową wkładów założycieli spółki, którzy jednocześnie stają się dzięki niemu współwłaścicielami, czyli akcjonariuszami. W przypadku tego typu spółki konieczne jest oczywiście sporządzenie pisemnej umowy spółki w formie aktu notarialnego, wniesienie wspomnianego już wkładu własnego przez akcjonariuszy, dokonanie wpisu do KRS oraz ustanowienie zarządu i rady nadzorczej dla spółki. Podobnie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, i tu konieczne jest prowadzenie księgowości w formie pełnej. Co więcej, roczne sprawozdania finansowe spółki muszą być bez wyjątków badane przez biegłego rewidenta.

Z powodu zaawansowania procesu zakładania i prowadzenia spółki akcyjnej, na tę formę prawną decydują się przede wszystkim naprawdę duże firmy i korporacje. Wśród jej zalet można z pewnością wymienić łatwość kumulacji środków pieniężnych czy też możliwość uczestniczenia w giełdzie, będącą dodatkowym źródłem pozyskiwania kapitału. Dodatkowo, spółki akcyjne mogą skupiać dużą liczbę akcjonariuszy, którzy nie będą odpowiadać za zobowiązania spółki własnym kapitałem. Ten stanowią bowiem włożone przez nich wkłady początkowe – kapitał zakładowy musi wynosić tu 100 000 złotych – twierdzi specjalistka z kancelarii adwokackiej Gruszkiewicz Dudzik ze Świdnicy.

akcjonariusze

Wybór odpowiedniej formy prawnej ma ogromny wpływ na funkcjonowanie firmy, a często także na odnoszony przez nią sukces. Właściwa dla danej działalności forma prawna decyduje o sposobie rozliczania się z fiskusem, określa jej możliwości i ograniczenia, czy wreszcie formie kierowania nią przez współzałożycieli, wspólników czy akcjonariuszy. Choć formalnie przepisy pozwalają na zmianę i przekształcenie formy prawnej firmy na inną z możliwych do wyboru, proces ten trwa zwykle zbyt długo i jest zbyt czasochłonny, by faktycznie się nim zająć. Z tego też powodu poważne przemyślenie właściwej dla siebie formy prawnej jeszcze przed oficjalnym utworzeniem firmy jest jedną z najważniejszych decyzji jej założycieli.